Wycena

Wyceniając ofertę stolarki okiennej w naszej firmie nie ponosisz żadnych kosztów. By odpowiednio oszacować zakres pracy potrzebujemy przede wszystkim zdjęcia ukazujące wady stolarki, ilość okien oraz ich wymiary (szerokość i wysokość). Jeżeli znane są Ci : czas użytkowania stolarki oraz nazwa producenta takie informacje będą nam bardzo przydatne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie przygotować wstępną ofertę.  Ze względu na sezonowość naszej pracy cenimy sobie klientów, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem planują renowację swych okien.